Hem

Artrik torräng slalombacken, Falköping.

Sundh Miljö är ett företag med ett brett utbud av tjänster inom natur och miljö.

Företaget erbjuder kvalificerad kompetens inom naturvärdesinventering, NVI, naturvärdesbedömning, artinventering, vattenfrågor, utredningar inom miljö och natur, kartproduktion och layout.

SUNDH MILJÖ efterfrågas av alla!

Aktuellt

Klockgentiana

Botaniska besöksmål i Västergötland


Boken Botaniska besöksmål i Västergötland har tagits fram av Västergötlands Botaniska Förening. Sundh Miljö har svarat för samordning, layout och kartarbete samt medverkat vid inventering i fält. Boken vill inspirera till besök på sevärda växtplatser, ofta med en särpräglat fin flora. Detta är en guide för den som är botaniskt intresserad eller bara vill ge sig ut på utflykt i en vacker västgötsk miljö. Närproducerade, klimatsmarta och hälsofrämjande aktiviteter kan med lätthet arrangeras med boken som utgångspunkt. I boken beskrivs 112 besöksmål i landskapets samtliga 35 kommuner.  Boken kan den beställas direkt från Sundh Miljö eller på www.vbotaniskaforening.se. Snabbast handläggning är inbetalning med swish till Lennart Sundh 0709-667 959. Uppge namn och adress för leveransen.


Beställningspris inklusive porto är 280:-.

Bokens pris är vid direktförsäljning 200:-.
Rådgivning till lantbruket 2021


Sundh Miljö, Falköping erbjuder gratis rådgivning i frågor som rör natur‐ och kulturmiljöer på din gård. Under gårdsbesöket diskuterar vi bl.a. praktiska lösningar för hur skötselåtgärder kan genomföras, eventuellt outnyttjade möjligheter till ersättningar från Landsbygdsprogrammet och de natur‐ och kulturvärden som finns på gården. Givetvis besöker vi i fält de skiften som är aktuella. 

Highland cattle. Betesrådgivning.

Stäppartad torräng Smula ås, Smula, Falköping

Smula ås. Stäppartad torräng på södra Falbygden.
Skogsnycklar

Skogsnycklar, artrik vägkant, Högstena, Falköping

Drakblomma. Dracocephalum ruyschiana. Stäppartad torräng sydöstra Falbygden

Drakblomma

Inventering av skyddsvärda träd i vackra Bengtsfors kommun

Vackra Dalsland och Bengtsfors kommun

Vinbärsfuks

Vinbärsfuks

Copyright @ All Rights Reserved