Bokproduktion

Botaniska besöksmål i Västergötland

Bokproduktion


Boken Botaniska besöksmål i Västergötland  produceras av Västergötlands Botaniska Förening. Som koordinator, kartframställare, layoutare spelar Sundh Miljö en central roll i produktionen. Boken gavs ut under första veckan i april 2019 och kan beställas genom Sundh Miljö.

Bokproduktion

Tjänster


Layout

Bokproduktion, broschyrer, flyers m.m. I dessa projekt använder Sundh Miljö InDesign.


Kartproduktion

Samtliga kartor i Botaniska besöksmål i Västergötland är framtagna i  ArcGIS av Sundh Miljö.

Copyright @ All Rights Reserved