Kontakt

Kontakt

uppgifter

Brasa som värmer!

Samarbetspartners


Under årens lopp har jag bl.a. samarbetat med


Calluna AB
Biofactum

Kråkfot

ProNatura

Terra-Limnogruppen


Adress


SUNDH MILJÖ

COLLEGIUM PARK

Odengatan 24C

521 46 Falköping


Telefon


+46709667959


EpostLennart Sundh


Ekolog med mångårig erfarenhet av miljöfrågor och naturvård. Lennart har en gedigen kompetens inom naturinventering och naturvärdesinventering enligt standard, (NVI), terrester naturvård, MKB, skötselplanering,  konsekvensbedömning, vattenfrågor och utbildning.


Lennart har genom åren även hjälpt många företag och organisationer i sitt miljöarbete.


Innan företaget startade på heltid 1997 är min viktigaste merit 14 års anställning på Falköpings kommun, varav 9 år som kommunekolog och Agenda 21-samordnare och på länsstyrelsen i Västra Götalands län där jag arbetade med naturreservatsfrågor. En merit är också att jag varit sekreterare Lidan- Nossans vattenvårdsförbund, numera Vattenrådet – Vänerns sydöstra tillflöden i 34 år.

Copyright @ All Rights Reserved