Bokproduktion

Botaniska besöksmål i Västergötland

Bokproduktion

 

Boken Botaniska besöksmål i Västergötland produceras av Västergötlands Botaniska Förening. Som koordinator, kartframställare, layoutare spelar Sundh Miljö en central roll i produktionen. Boken beräknas klar under 2018 och kommer att kunnas beställas genom Sundh Miljö.

Bokproduktion

Tjänster

 

Layout

Bokproduktion, broschyrer, flyers m.m. I dessa projekt använder Sundh Miljö InDesign.

 

Kartproduktion

Samtliga kartor i Botaniska besöksmål i Västergötland är framtagna i ArcGIS av Sundh Miljö.

Copyright @ All Rights Reserved