Hem

Skogsnycklar, artrik vägkant, Högstena, Falköping

Botaniska besöksmål i Västergötland


Boken Botaniska besöksmål i Västergötland har tagits fram av Västergötlands Botaniska Förening. Sundh Miljö har svarat för samordning, layout och kartarbete samt medverkat vid inventering i fält. Boken vill inspirera till besök på sevärda växtplatser, ofta med en särpräglat fin flora. Detta är en guide för den som är botaniskt intresserad eller bara vill ge sig ut på utflykt i en vacker västgötsk miljö. Närproducerade, klimatsmarta och hälsofrämjande aktiviteter kan med lätthet arrangeras med boken som utgångspunkt. I boken beskrivs 112 besöksmål i landskapets samtliga 35 kommuner.  Boken kan den beställas direkt från Sundh Miljö eller på www.vbotaniskaforening.se. Snabbast handläggning är inbetalning med swish till Lennart Sundh 0709-667 959. Uppge namn och adress för leveransen.


Beställningspris inklusive porto är 280:-.

Bokens pris är vid direktförsäljning 200:-.
Smula ås, Smula, Falköping

Rådgivning till lantbruket 2019


Sundh Miljö, Falköping erbjuder gratis rådgivning i frågor som rör natur‐ och kulturmiljöer på din gård. Under gårdsbesöket diskuterar vi bl.a. praktiska lösningar för hur skötselåtgärder kan genomföras, eventuellt outnyttjade möjligheter till ersättningar från Landsbygdsprogrammet och de natur‐ och kulturvärden som finns på gården. Givetvis besöker vi i fält de skiften som är aktuella. 

Sundh Miljö är ett företag med ett brett utbud av tjänster inom natur och miljö.

Företaget erbjuder kvalificerad kompetens inom naturvärdesinventering, NVI, naturvärdesbedömning, artinventering, vattenfrågor, utredningar inom miljö och natur, kartproduktion och layout.

SUNDH MILJÖ efterfrågas av alla!

HAPPY CLIENTLorem ipsum siame conseur dpscing nimeas dsnsrus ullamcoe conseua rephenr velitesse cillum in fuginulla prature cupidas prodent suntincua officas deserunt animes perscatie lremque laudntium was uperiam ipsuae inventore veritas.
Nelia Nelson

Copyright @ All Rights Reserved